• α-type alumina

α-tip glinice

Visokotemperaturni kalcinirani aluminij oksid u prahu se kalcinira u kristalni proizvod alfa tipa glinice na odgovarajućoj temperaturi;kalcinirano kalciniranom glinicom α-tipa kao sirovinom, proizvedeno kugličnim mljevenjem Aluminijevog finog praha.Visokotemperaturni kalcinisani prah aluminijum oksida ima visoku tačku topljenja, odličnu mehaničku čvrstoću, tvrdoću, visoku otpornost i toplotnu provodljivost.Može se široko koristiti u elektronskoj opremi, strukturnoj keramici, vatrostalnim materijalima, materijalima otpornim na habanje, materijalima za poliranje i drugim industrijama.